2015

Opdracht aan de deelnemers was een bijdrage te leveren aan een tijdcapsule, die hebben we begraven op de Eindhovense markt die zal over 50 jaar worden opgegraven.

Afbeeldingen

Uitnodiging

Onze eerste bijeenkomst voor “Liefde voor de stad”

De Tijdcapsule.

Onze eerste bijeenkomst voor “Liefde voor de stad”

Liefde voor de stad, liefde voor Eindhoven, u voelt dit ook.
Om dit te vieren zijn wij ontmoetingen tussen mensen gaan organiseren die de liefde voor de stad Eindhoven gemeenschappelijk voelen en uitdragen. Onze eerste bijeenkomst was op 15 oktober 2015 een feit. Samen met jonge mensen die voorop gaan in de stad, die de stad ” bekleden” tot diegenen die het stokje misschien al lang geleden hebben overgedragen, maar die nog steeds wel betrokken zijn bij de stad. Maar juist ook de mensen die tussen deze twee generaties in zitten geven een belangrijke bijdrage. 20tigers 30tigrs 40tigers en 60 plus. Oprechte aandacht voor elkaar kennis maken met elkaar en de verhalen die ons verbinden. We gaan gelegenheid faciliteren, om in een ideale generatiemix onze liefde voor de stad uit te spreken en te laten groeien.
Nieuwe verbindingen zullen tot stand gebracht worden doordat de denkbeeldige scheidslijnen tussen de diverse generaties zullen worden doorbroken. Niet alleen een goede mengeling dus van de generaties, maar ook van mannen en vrouwen. Ook een doorsnede van vertegenwoordigers uit verschillende interessegebieden en verenigingen. Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje, onder het motto waar komt de stad vandaan en waar gaat zij naar toe (zonder verleden geen heden). Zo gaan we met de kennis van de geschiedenis van onze stad gewapend de toekomst in. Omdat de geschiedenis bewijst dat onze stad allang niet meer uit alleen de Gemeente Eindhoven bestaat kijken wij naar de stadsregio.

Een evenwichtige doorsnede van generaties zorgde voor de verbinding en bijzondere sfeer tijdens onze 1e bijeenkomst.
Wij zijn de bijeenkomst gestart in het erfgoedhuis te Eindhoven gelegen op het NRE terrein. Wij waren daar te gast bij de stadsarcheoloog Nico Arts. Aldaar hebben wij alle genodigde gasten ontvangen, zo’n 60 gasten waren aanwezig toen Jan-Francis van Abbe het woord nam en de groep welkom heten.
Wij hebben ons best gedaan hebben om mensen uit allerlei geledingen van de samenleving ( die liefde hebben voor de stad) op deze avond bij elkaar te brengen. En wij dachten wat zou het leuk zijn om van al die verschillende mensen te vragen hun mening te geven over de stad en waar de stad staat over 50 jaar. Dat mag gaan over hoe je er zelf bij stil staat maar wij kunnen ons ook voorstellen dat het gaat over hoe je ziet dat jou organisatie zijn bijdrage aan de stad levert en hoe dat er in de toekomst uitziet.
Een prachtige mogelijkheid om de toekomst te voorspellen.

En met deze visie zijn wij de tijdcapsule gaan vullen waarna wij met het gehele gezelschap in een oude Daf bus richting de markt zijn vertrokken. Aangekomen op de markt gewapend met schop en grondboor begon het echte werk, regen, gemoedelijkheid , gezelligheid, het was een bijzondere aangelegenheid!

Maar juist ook de mensen die tussen deze twee generaties in zitten geven een belangrijke bijdrage. 20tigers 30tigrs 40tigers en 60 plus. Oprechte aandacht voor elkaar kennis maken met elkaar en de verhalen die ons verbinden. We gaan gelegenheid faciliteren, om in een ideale generatiemix onze liefde voor de stad uit te spreken en te laten groeien.
Nieuwe verbindingen zullen tot stand gebracht worden doordat de denkbeeldige scheidslijnen tussen de diverse generaties zullen worden doorbroken. Niet alleen een goede mengeling dus van de generaties, maar ook van mannen en vrouwen. Ook een doorsnede van vertegenwoordigers uit verschillende interessegebieden en verenigingen. Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje, onder het motto waar komt de stad vandaan en waar gaat zij naar toe (zonder verleden geen heden).

Zo gaan we met de kennis van de geschiedenis van onze stad gewapend de toekomst in. Omdat de geschiedenis bewijst dat onze stad allang niet meer uit alleen de Gemeente Eindhoven bestaat kijken wij naar de stadsregio.

Speech Henri van Abbe 1936

“De snelle groei van de stad Eindhoven heeft ontegenzeggelijk hiaten gelaten in hare ontwikkeling tot harmonische plaatselijke gemeenschap. Niemand zal mij die ook reeds bijna 30 jaren inwoner ben kwalijk nemen dat ik dit constateer. Niet alleen de snelle groei maar voornamelijk hare groei als industriegemeente geeft een achterstand op cultureel gebied, waarover in deze plaats nogal vaak geklaagd wordt. Om echter te bewijzen dat die industrie toch indirect voordeel kan opleveren voor de cultuur en waar mijn fabriek ook eenig aandeel in had aan de economische vooruitgang der Eindhovense gemeenschap, heb ik gemeend door de schenking van een Museum van moderne kunst daaraan te kunnen medewerken. In overleg met den burgemeester van Eindhoven en de Commissie van Advies heb ik mijn persoonlijke liefde daarbij gevolgd en ik meen daardoor het doel te kunnen bereiken: dat velen in deze stad het genot en den adel van de beeldende kunst zullen leeren kennen en waardeeren”.