2016

Tijd is een mooie metafoor om Liefde voor de Stad te vieren. in dit jaar brachten wij een bezoek aan St.  Jorisgilde Stratum en sloegen wij de eerst paal van een nieuwe prehistorisch huis in het gelijknamige dorp.

Afbeeldingen

Uitnodiging

Liefde voor de Stad Eindhoven 2016

15 oktober 2016

Vandaag hebben we voor het tweede jaar de Liefde voor de Stad Eindhoven gevierd.

Organiseren van ontmoetingen tussen mensen die één ding gemeenschappelijk hebben en dat is de Liefde voor de Stad. Een evenwichtige doorsnede van generaties zorgen voor verbinding met hun verhalen. Nieuwe verbindingen zullen tot stand gebracht worden doordat de denkbeeldige scheidslijnen tussen de diverse generaties worden doorbroken. Met kennis van de geschiedenis van onze stad gaan we gewapend de toekomst in.

In 2015 is voor de eerste keer de Liefde voor de Stad Eindhoven gevierd met het begraven van een tijdcapsule. Over 50 jaar zal de tijdcapsule opgegraven worden. Om de kinderen van de deelnemers, die dit gaan doen de gelegenheid te geven elkaar te leren kennen. Is er dit jaar voor gekozen de kinderen en partners erbij uit te nodigen en samen een tijdreis te maken.

De ontmoeting begon bij het Sint JorisGilde Stratum waar we van harte welkom werden geheten door de voorzitter Nelly Jongers http://www.sintjorisgildestratum.nl/ Nelly schetste de oorsprong van De Gilde en de doelstellingen van deze broederschap. Enkele broeders waren aanwezig om meer te vertellen over de leden van De Gilde die al 504 jaar bestaat, de zilveren schilden en vooral de bogen en het schieten kreeg veel aandacht. Enkele Liefde voor de Stad deelnemers konden zelf ervaren hoe moeilijk het was om raak te schieten.

De jongere kinderen, geholpen door de oudere kinderen, kregen de gelegenheid om een stuk van de toekomst te maken door het bouwen van Lego Robots. Met dank aan de Lego Robotwerkplaats van Dynamo Jeugdwerk die kinderen in aanraking willen brengen met techniek en programmeren en hiervoor in geheel Eindhoven werkplaatsen hebben ingericht. Nancy van Loon van Dynamo jeugdwerk en Fleur Besters initiatiefnemer van deze werkplaatsen, lieten de kinderen met inzet van eigen kinderen als ‘cursusleider’ bewegende robots maken. http://www.dynamojeugdwerk.nl/technologie/lego-robotwerkplaats/

Emilio Vlam, hield een vlammend betoog over de liefde. Hij wilde zijn bijdrage aan de tijdcapsule geheim houden. Aan de hand van een sprookje schetste hij zijn Liefde voor de Stad die bestaat uit een grote betrokkenheid bij allerlei waardevolle initiatieven en netwerken of beter gezegd op zijn Brabants clubjes in de stad, waarvan veel terug te zien en te beleven is in de stad.

De tijdreis ging verder terug de tijd in. Met een uitgeholde boomstam werden de kinderen naar de overzijde van het water gebracht naar het Prehistorisch Dorp. Ward Rennen directeur van het Prehistorisch Dorp heette iedereen welkom, na een toelichting over de aanwezige gebouwen en de verschillende periodes plus ambachten werd iedereen uitgenodigd om een deel van de bouw van een Romeinse schuur te realiseren. Samen met de kinderen en de kracht van volwassenen werd een paal, waarop de draagconstructie moet rusten, overeind gezet. De kinderen hadden leistenen gekrast en deze werden als ‘bouw/pleng offer’ in de grond bij de paal gestopt. Het Erfgoedhuis had de leistenen verzorgd. Mooi dat we ook dit jaar weer een stukje konden achterlaten en mee mochten bouwen aan de historische toekomst van Eindhoven.

Cis van Abbe had de eer om Ward een prijs uit te nodigen als meest kindvriendelijk museum http://prehistorischdorp.nl/nieuws/prehistorisch-dorp-kidsproof-prijs-museumvereniging Het personeel van het Prehistorisch Dorp had dit goed voor Ward geheim kunnen houden en de verrassing was doen ook groot.

Dat het museum kindvriendelijk is dat konden de kinderen en volwassenen zelf ervaren. Het museum had in vele activiteiten voorzien, zoals het slaan van een echte Eindhoven munt, smeden, houten pinnen slaan enz enz.

Roel van Heerlijk Anders verzorgde een smakelijk middeleeuws maal in de herberg. Met een drankje in de stenen drank kroes, bij het haardvuur of buiten in het zonnetje zittend bij de Herberg, was het een heerlijke avond.

De Liefde voor de Stad  Eindhoven 2016 was wederom een geslaagde bijeenkomst. Jong en oud hebben elkaar in Liefde voor de Stad kunnen ontmoeten. Generaties zijn verbonden en de kennis over de stad en ontmoetingen met andere organisaties en locaties uitgebreid.

Iedereen weer heel erg bedankt voor al het Liefdeswerk dat verricht is.

Dit verslag en alle foto’s zijn terug te vinden op www.liefdevoordestad.nl

Op 15 oktober 2017 hopen wij jullie weer te ontmoeten!

Cis van Abbe, Fancy van de Vorst, Reinier van Abbe